REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.partasza.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny na stronie www.partasza.pl prowadzony jest przez Karolinę Kołodzińską prowadzącą działalność pod nazwą Partasza Karolina Kołodzińska z siedzibą w ul Słowackiego 56; 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON 367124500, posiadającą numer NIP 5213591507, zwaną w niniejszym regulaminie „PARTASZA”.
2. Dane kontaktowe:
• adres poczty elektronicznej: sklep@partasza.pl
• numer telefonu: +48 505831053, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)

3. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy www.partasza.pl są fabrycznie nowe jak również są one rękodziełem. „PARTASZA” do produkcji wyrobów wykorzystuje materiały i surowce naturalne, które charakteryzować mogą się nieznacznymi różnicami w zakresie koloru, grubości, przebarwieniami oraz innymi cechami związanymi ze specyfiką naturalnej skóry jak i rękodzielniczym sposobem wykonania. „PARTASZA” przykłada wszelkich starań aby produkty oferowane przez Sklep Internetowy na stronie www.partasza.pl były szczegółowo opisane przy czym zastrzega, że wymiary podane przez „PARTASZA” a wymiary uzyskane przez Klienta (samodzielnie pobierany wymiar) mogą się różnić. Różnica może wynikać nieregularności kształtu produktu oraz z pobierania miary przez Klienta w innym miejscu niż przez „PARTASZA”. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie Internetowym mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.

4. Wszystkie zdjęcia na stronie www.partasza.pl są autorstwa „PARTASZA” KAROLINA KOŁODZIŃSKA i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.partasza.pl, w tym do przeglądania oferowanego asortymentu, składania zamówień Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów- aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768. „PARTASZA” nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu Internetowego na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części. Klient powinien również posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2 ZAMÓWIENIA

1. W Sklepie Internetowym na stronie www.partasza.pl można dokonywać zakupów 7 dni w tygodniu, 24h na dobę za pośrednictwem sieci Internet. Jednocześnie „PARTASZA” zastrzega, że ZAMÓWIENIA realizowane są w DNI ROBOCZE w godzinach 10:00-18:00. ZAMÓWIENIA złożone po godzinie 16:00 najwcześniej realizowane mogą być w następny dzień roboczy.

2. Informacje zawarte na stronie internetowej www.partasza.pl – w tym m.in. zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny – stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) Kupujący musi wybrać towar/-y (poprzez dodanie ich do Koszyka ) a następnie kliknąć „Kupuję i płacę” w sekcji koszyk. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

4. Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia (oferty kupna) zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia (“Twoje potwierdzenie do zamówienia”).
• (Towary dodane do Koszyka a nie zatwierdzone przyciskiem „Kupuję i płacę” nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innego Klienta).

5. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.partasza.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Do ceny zamówionych towarów należy każdorazowo doliczyć koszt przesyłki (wybór dokonywany podczas składania zamówienia, szczegółowe wyliczenie dostępne w pkt.3 „WYSYŁKA” niniejszego Regulaminu).

6.  Klient ma możliwość skorzystania z obecnie trwającej akcji promocyjnej np. kuponu rabatowego, promocji. 

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument płatności – dowód zakupu.

8. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienie formularza adresowego na stronie internetowej www.partasza.pl danymi osobowymi:

• Imię i Nazwisko Klienta
• Nazwę firmy (opcjonalnie)
• Dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
• Aktywny adres e-mail Klienta;
• Aktywny numer telefonu Klienta;
• Sposób zapłaty

(Dane oznaczone jako obligatoryjne są konieczne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie Internetowym. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Dane osobowe nieoznaczone jako obligatoryjne są dobrowolne i nie są konieczne do założenia Konta Klienta.) Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

9. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest również akceptacją Polityki Prywatniści, wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) akceptującego Regulamin Sklepu dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

10. Na stronie internetowej www.partasza.pl przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Status dostępności odnosi się wyłącznie do towarów znajdujących się u Sprzedawcy. Klient może zapytać Sprzedawcę o niedostępny towar klikając przy nim przycisk „Zapytaj o produkt” i wypełniając pola w formularzu kontaktowym lub poprzez bepośredni kotakt telefoniczny, mailowy

11. Klient rezygnujący z zamówienia do momentu otrzymania informacji ” Twoje zamówienie zostało przyjęte i jest przetwarzane” proszony jest o zgłoszenie swojej rezygnacji na adres: sklep@partasza.pl

12. Składanie zamówienia (oferty kupna) przez Kupującego:

• Kupujący na stronie Sklepu internetowego www.partasza.pl może przeglądać towary.
• Wybrane przez siebie towary (z określonymi parametrami) Kupujący może dodać do Koszyka przez kliknięcie “Dodaj do koszyka”.
• Aby zobaczyć zawartość koszyka należy kliknąć kursorem na przycisk z napisem “Koszyk” w prawym górnym rogu ekranu.
• Aby zrezygnować z wybranego towaru należy kliknąć przycisk “Usuń z koszyka”.
• Kupujący proszony jest o dokonanie wyboru sposobu płatności i wysyłki.
• Aby zakończyć wybór towarów Kupujący powinien kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”, może też kontynuować wybór towarów wtedy powinien kliknąć na interesującą go kategorię produktów.
• Po przejściu do kolejnego etapu – Kupujący proszony jest o wprowadzenie swoich danych, następnie potwierdzenie sposobu płatności, wprowadzenia “Uwag do zamówienia”, o ile takie posiada, akceptację niniejszego Regulaminu. Klient ma także możliwość na tym etapie założenia Konta Klienta:
o Na stronie www.partasza.pl można się zarejestrować tworząc Konto Klienta. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
o Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
o Klient może przeglądać asortyment Sklepu Internetowego, składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, zaś który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym www.partasza.pl ma możliwość: śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

• Kupujący, który chce ostatecznie wysłać zamówienie do Sprzedawcy (złożyć ofertę kupna towarów umieszczonych w “Koszyku”) powinien nacisnąć przycisk “Kupuję i płacę”, którego naciśnięcie nakłada na Konsumenta obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w polu “Suma”.
• W przypadku wybrania przez Kupującego wariantu ” PayPal „ Kupujący proszony jest na etapie „Kupuję i płacę” o dokonanie płatności i zostanie przeniesiony na stronę płatności PayPal. (Płatności z PayPal – Szybciej. Bezpieczniej. Łatwiej. PayPal jest serwisem umożliwiającym Ci dokonywanie płatności, wysyłanie pieniędzy oraz otrzymywanie płatności bez konieczności ujawniania swoich danych finansowych i osobowych.)
• W przypadku wybrania przez Kupującego wariantu „Przelew bankowy” prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe podane na ekranie końcowym zamówienia oraz w mailu potwierdzającym zamówienie. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

13. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim i jest zgodna z treścią niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

14. Świadczenie przez „PARTASZA” usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez www.partasza.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez „PARTASZA”.

15. W sytuacji, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, „PARTASZA” zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia w każdym z następujących przypadków:

• formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony
• w nieprawidłowy sposób;
• zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu

17. W przypadku określonym w punkcie 14 i 15, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, „PARTASZA” zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 3 WYSYŁKA

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby towary dostępne wysyłane były w terminie 4 (czterech) najbliższych dni roboczych – liczonych od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zaksięgowania zapłaty za nie na rachunku bankowym Sprzedawcy. Sprzedawca wysyła towary jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Sprzedawca nie odpowiada za czas dostawy towaru przez Operatora Pocztowego.

2. Dostawa towarów odbywa się w wybranej przez Kupującego formie:

• Paczka Pocztowa (Neopaczka)-15 PLN

Neopaczka – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez PPUC umożliwiająca dokonanie
przez Klienta elektronicznie lub na podstawie Umowy postpaid opłaty za usługę pocztową
przyjęcia, przemieszczenia oraz doręczenia paczki świadczoną przez Pocztę Polską S.A. na
podstawie Regulaminu świadczenia usługi pocztowych Pocztex w obrocie krajowym , przy
czym opłata dokonywana w ramach usługi Neopaczka umożliwia skorzystanie z usługi
pocztowej Pocztex Kurier 48.Nadanie przez Klienta Przesyłki w stosownej placówce Poczty
Polskiej jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta regulacji Operatora
Pocztowego dotyczących usługi pocztowej Pocztex Kurier 48.

(regulamin świadczenia przez Pocztę Polską usługi Neopaczka dostępny pod linkiem Regulamin Neopaczka 01-01-2019 ).

 1. Czas dostawy opierając się na Regulaminie usługi Neopaczka:
 • “6.3. Przesyłka nadana w dniu roboczym po godzinie 15:00, w sobotę albo w dniu ustawowo wolnym
  od pracy traktowana jest jako nadana w następnym dniu roboczym po dniu jej oddania w
  placówce Operatora Pocztowego.
  6.4. Gwarantowany przez Operatora Pocztowego termin doręczenia Neopaczki do Adresata lub (w
  przypadku opcji „Odbiór w punkcie”) do wybranego Punktu odbioru, licząc od dnia nadania
  Przesyłki z uwzględnieniem pkt. 6.3, to:
  6.4.1 Dla przesyłek nadanych w dniu roboczym do godziny 15:00, przesyłki nastąpi do
  trzeciego dnia roboczego po dniu nadania”

• Przy zamówieniach powyżej 500 PLN GRATIS- koszty dostawy ponosi Sprzedający

3. Odbierając towar od Kuriera / Listonosza Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania). Przesyłki Sprzedawcy zapakowane są w kartonowe pudełka zabezpieczone taśmą klejącą. Prosi się Kupujących o nie przyjmowanie od Kuriera / Listonosza przesyłek (paczek), w momencie:
• zerwania taśm,
• dostrzeżenia uszkodzeń opakowania.

4. W przypadku przyjęcia przesyłki Klient powinien w obecności Kuriera / Listonosza sporządzić Protokół Szkody (podpisanym przez Kupującego i Kuriera / Listonosza) oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą.

5. W przypadku ujawnienia uszkodzeń towaru dopiero w momencie rozpakowania Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@partasza.pl) o zaistniałej szkodzie (najlepiej w terminie 2 dni od momentu odbioru przesyłki).

§ 4 PŁATNOŚĆ

1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar/-y:

• “Przelew bankowy” – “Przelew bankowy (płatność samodzielna)” (w takim wypadku Kupujący proszony jest o podanie w tytule przelewu swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia). Jeśli płatność nie nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sprzedawcę „Twoje potwierdzenie do zamówienia” o treści „Twoje zamówienie jest wstrzymane do czasu otrzymania potwierdzenia płatności”- zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
o Dane do przelewu:
Partasza Karolina Kołodzińska
ul Słowackiego 56; 96-200 Rawa Mazowiecka
Bank: mBANK
Numer konta: 84 1140 2004 0000 3502 3870 4936

• “PayPal” – płatność realizowana jest za pomocą systemu PayPal

2. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami wysyłki na terenie Polski:

• Przy zamówieniach o wartości łącznej towarów do 499 zł brutto koszty przesyłki pokrywa Kupujący –15 zł brutto
• Przy zamówieniu o wartości łącznej towarów powyżej 500 zł brutto – dostawa gratis.

3. Nie prowadzimy wysyłki poza granice Polski

§ 5 ZWROTY

1. Umowy sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu Konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od przed upływem terminu do odstąpienia od umowy(na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Partasza Karolina Kołodzińska, ul Słowackiego 56; 96-200 Rawa Mazowiecka lub adres mailowy sklep@partasza.pl). Odstąpienie powinno zawierać poniższe dane:
• Imię i Nazwisko Konsumenta
• Numer zamówienia
• E-mail Konsumenta
• Nazwę Towaru, którego dotyczy odstąpienie
• Dane rachunku bankowego Konsumenta na jaki ma nastąpić zwrot środków (nr konta, adres, imię i nazwisko)
• Podpis Konsumenta

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
• Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru:

Partasza Karolina Kołodzińska
ul Słowackiego 56
96-200 Rawa Mazowiecka

Z dopiskiem „ZWROT”

6. Towar należy zwrócić na ww. adres w sztywnym kartonie np. w tym, w którym towar został dostarczony Konsumentowi. Jednocześnie zwracany towar należy odesłać w nienaruszonym stanie z metkami wraz z dowodem zakupu. „PARTASZA” zastrzega, iż zawracany towar winien być prawidłowo zapakowany, tak aby w czasie transportu nie uległ on zagnieceniu, zniszczeniu itp. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. „PARTASZA” dokona zwrotu płatności niezwłocznie po chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

§ 6 REKLAMACJA

 Jeżeli w ocenie Klienta nabyty przez niego towar ma wady, niezależnie od innych uprawnień, Klient może żądać naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy. W tym celu Klient powinien:
• odesłać towar (o ile to jest możliwe w oryginalnym opakowaniu i w załączonym dowodem zakupu) na następujący adres:
Partasza Karolina Kołodzińska
ul Słowackiego 56
96-200 Rawa Mazowiecka
z dopiskiem „REKLAMACJA”
2. Przesłać lub przedłożyć w inny sposób na wskazany powyżej adres pisemne oświadczenie zawierające reklamację wadliwego towaru; wskazać w powyższym oświadczeniu, czy domaga się naprawy towaru, czy też wymiany towaru na nowy, wolny od wad oraz określić, na czym polega wada towaru oraz datę jej powstania. Oświadczenie ponadto powinno zawierać:
• Imię i Nazwisko Konsumenta
• Numer zamówienia
• E-mail Konsumenta
• Nazwę Towaru, którego dotyczy reklamacja
• Podpis Konsumenta

• Wskazać w powyższym oświadczeniu dane kontaktowe dla potrzeb załatwienia przez „PARTASZA” reklamacji, w tym: adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu.

3. „PARTASZA” rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta.

4. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy („PARTASZA” zastrzega, że sprzedawane towary są rękodziełem, wytwarzanym w pojedynczych egzemplarzach w związku z czym może zaproponować Klientowi wymianę na inny towar o tej samej wartości. W miarę możliwości Sprzedawca dołoży wszelkich starań by towar był jak najbardziej zbliżony oczekiwaniom Klienta.)
5. Sprzedawca może odmówić żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wyminą towaru na nowy, wolny od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów.

6. Sprzedawca pokrywa uzasadnione koszty reklamacji, w tym udokumentowany koszt przesłania towaru będącego przedmiotem reklamacji przez Klienta.

7. Kupujący powinien uprawdopodobnić okoliczności zakupu reklamowanego towaru u Sprzedawcy (np. dowód zakupu, faktura, itd.).

8. Za reklamację nie uważa się farbowanie produktu lub odbarwienie z uwagi na fakt, iż towary
są produkowane z naturalnej skóry. „PARTASZA” do produkcji wyrobów wykorzystuje materiały i surowce naturalne, które charakteryzować mogą się nieznacznymi różnicami w zakresie koloru, grubości, przebarwieniami, zmarszczeniami, rysami, znamionami, bliznami oraz innymi cechami związanymi ze specyfiką naturalnej skóry jak i rękodzielniczym sposobem wykonania. Powyższe odmienności nie należy traktować jako wad. Są to cechy charakterystyczne naturalnego materiału jakim jest skóra. „PARTASZA” przykłada wszelkich starań aby produkty oferowane przez Sklep Internetowy na stronie www.partasza.pl były szczegółowo opisane przy czym zastrzega, że wymiary podane przez „PARTASZA” a wymiary uzyskane przez Klienta (samodzielnie pobierany wymiar) mogą się różnić. Różnica może wynikać nieregularności kształtu produktu oraz z pobierania miary przez Klienta w innym miejscu niż prze „PARTASZA”. W przypadku pytań Sprzedawca prosi o kontakt poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.partasza.pl lub droga mailową na adres sklep@partasza.pl.

9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.

10. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji, roszczeń Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Adresy instytucji mediacyjnych i arbitrażowych dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Opis procedur obowiązujących w mediacji lub arbitrażu dostępny jest m.in. na stronach internetowych wybranych przez Konsumenta instytucji mediacyjnych lub arbitrażowych.

§ 7 DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.partasza.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby przedstawione na stronie internetowej sklepu internetowego www.partasza.pl informacje były prawidłowe i rzetelne. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o towarach prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

3. W razie niejasności lub pytań dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt mailowy na adres sklep@partasza.pl

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.partasza.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

6. „PARTASZA” może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

7. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-02-2019 roku.